سبد خرید شما خالی می باشد.
0
کپسول آتش نشانی فوم

کپسول آتش نشانی فوم (کف) یکی دیگر از انواع کپسولهای آتش نشانی میباشد .این کپسول دارای مایعی است که جهت اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال کاربرد دارد و دلیل اصلی استفاده از کف جهت اطفاء مایعات قابل اشتعال این است که، مایعات قابل اشتعال جرم حجمی یا چگالی کمتراز آب دارند. و در صورتی که مشتعل شوند و قصد خاموش کردن آنها را با آب داشته باشیم به علت سبکی در سطح آب قرار گرفته و روی آن گسترش پیدا می کنند که این مورد در عمل باعث گسترش حریق شده و موجب می شود که نیروهای آتش نشان توفیقی جهت مهار حریق بدست نیاوردند.


پس جهت اطفاء مایعات قابل اشتعال از کف یا فوم آتش نشانی استفاده می شود که همانند پتو سطح حریق را پوشانده و موجب اطفاء حریق می شود

خرید کپسول آتش نشانی فوم از فروشگاه آتش مهار البرز، بزرگترین مجموعه فروش کپسول های آتش نشانی برای خرید و شارژ انواع کپسول های آتش نشانی با شماره 09128687289 تماس بگیرید.

کپسول آتش نشانی فوم

کپسول آتش نشانی