سبد خرید شما خالی می باشد.
0

همه ساله حریق و انفجار در صنایع و مجتمع های مسکونی ،جان بسیاری از افراد را گرفته و صدمات جبران ناپذیری به اموال و تجهیزات وارد می نماید و این در حالیست که بررسي ها ثابت نموده كه بيش از 75 تا 80 درصد حريق ها قابل پيش بيني و پيشگيري مي باشند ،به طوری  که اگر در فاز شروع حریق یک وسیله اطفائی مناسب مانند کپسول آتش نشانی در محل وجود داشته و افراد نحوه استفاده از آن را بدانند چه بسا از حریقهای سنگین وفجایع بسیاربزرگ جلوگیری خواهد شد.

بررسی جهت شارژ کپسول آتشنشانی 

کپسول آتش نشانی بر حسب نوع کپسول ، که از نوع فشار دائم یا بالن دار باشند و نوع پودر داخل آنها ، طبق دستور سازنده در فواصل زمانی معین ( ماهیانه، سه ماهه، شش ماه  و یا سالانه) باید مورد بازدید قرار دارد . تا در صورت مشاهده کمترین عیب و نقص و یا سپری شدن تاریخ شارژ آنها ، برای رفع عیب و یا شارژ مجدد اقدام نمود .

هنگام تجدید شارژ کپسول های آتش نشانی ، باید فقط از همان نوع پودری که  سازنده دستگاه توصیه کرده است و مشخصات آن روی کپسول ها درج شده است استفاده نمود.استفاده از سایر پودر ها می تواند مشکلات و خطراتی را باعث شود.

نکات ایمنی شارژ کپسول آتشنشانی 

1.شارژکننده  کپسول ها حتما باید عضو اتحادیه صنف ایمنی، کلاه و لوازم آتشنشانی باشند.

2.پس از شارژ کپسول آتشنشانی باید دستگاه پلمپ شده و کارت شارژ به آن الصاق گردد.

3. اگر شارژ کننده مدعی به تعویض پودر شد حتما با ید مشخصات پودر مورد استفاده در فاکتور ذکر گردد.

نکته: پودر های کپسول های آتش نشانی به هیچ وجه نیاز به تعویض ندارد و فقط زمانی پودر باید تعویض گردد که پودر در اثر مرور زمان سفت شده باشد.

شارژ کپسول آتشنشانی