سبد خرید شما خالی می باشد.
0

اعلام دستی از طریق شستی : در این روش به فواصل مختلف کلید های مخصوص Push Button  که دارای در پوش شیشه ای می باشند ، نصب میگردد ، پس از شکستن شیشه بطور خودکار یا توسط فشار دادن شستی آن ، آژیرهای اعلام حریق بصدا در می آید .

اعلام عمومی : امکان ارسال پیام از طریق بلند گو یا آژیر توسط سیستم صوتی مجموعه .
استفاده از تلفن : تلفن در فواصل مناسب در کارگاه نصب می شود و شماره مرکز آتش نشانی روی آن قید شده است . (سیستم تلفن قرمز)

شستی سیستم اعلام حریق

شستی اعلام حریق :
در سیستم اعلام حریق شستی اعلام حریق از یک میکرو سوییچ برای قطع یا وصل می باشد که در حالت عادی قطع است و با مشاهده حریق توسط افراد شیشه روی آن شکسته و آژیر بصدا در می آید .
موارد زیر در نصب شستی های اعلام حریق باید مورد توجه قرار گیرد:
1- طرز بکار انداختن همه آنها به یک گونه و آسان می باشد .
2- به نحوی استقرار یابد که فرد مجبور نباشد بیش از 20 متر طی مسافت و آنرا بصدا در آورد .
3- بارز و مشخص بوده و خالی از هرگونه مانع باشد ( نور کافی در روز و شب داشته باشد)
4- در ارتفاع 140 سانتیمتری از سطح کف نصب گردد .
5- در محلی باشد که فردی که می خواهد آنرا بکار اندازد بی جهت در معرض خطر قرار نگیرد .
6- محل نصب در مسیر های خروجی اضطراری و در انتهای راهرو و در محلهای خروج که بسمت بیرون منتهی می گردند باشد .
7- رنگ محل نصب با رنگ خود شستی متضاد باشد . ( رنگ شستی اعلام حریق باید قرمز باشد )
8- شستی های نصب شده در سیستم اعلام حریق در ورودی راه پله ها و معابر خروج اضطراری می تواند در منطقه بندی جداگانه و یا هر یک در مدار همان منطقه قرار گیرد .
9- باید در محلی نصب شوند که از حرارت ، رطوبت ، فرسایش و آسیبهای فیزیکی و انواع حشرات مصون باشند .
10- برای هر طبققه دست کم یک شستی نصب شود .
11- در صورت نیاز تابلوی راهنمای محل در بالای سر هر کلید تحت عنوان ( کلید اعلام حریق ) نصب شود .